Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szentek képes leírás - Szentek és legendák.tlap.hu
részletek »

Szentek - Szentek és legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szent.tlap.hu » Szentek
Keresés
Találatok száma - 30 db
A Gyermek Jézusról nevezett (lisieux-i) Szent Teréz

A Gyermek Jézusról nevezett (lisieux-i) Szent Teréz

1873. január másodikán Alenconban (Franciaország-Normandia) született. 15 évesen lépett a Lisieux-i kármelita zárdába. 1890-ben tett fogadalmat. Alázatos, evangéliumi egyszerűségű és Istenben bízó szerzetes volt. Szavával és példájával ezekre az erényekre tanította az újoncokat is. A lelkek üdvéért és az Egyház terjedéséért ajánlva fel életét 1897. szeptember 30-án halt meg. XI. Piusz pápa 1923-ban boldoggá, 1925-ben pedig szentté avatta, majd ugyanazon év december 14-én a missziók védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa pedig 1997. október 19-én egyháztanító címmel tisztelte meg. Október 1-én van az ünnepe.

A lourdes-i látnok: Soubirous Szent Bernadett

A lourdes-i látnok: Soubirous Szent Bernadett

Szülei François Soubirous és Louise Castérot. Bernadett első gyermekként 1844. január 7-én, egy vasárnapi napon született. A községi anyakönyvbe Bernarde-Marie néven jegyzik be. Őt még hat másik gyermek fogja követni, akik közül három már kisgyermek korban meghal. Bernadett maga soha nem volt teljesen egészséges, asztmában szenvedett. Mindig szoros kapcsolat fűzte otthonához, szüleihez és testvéreihez. Boly malmában laktak, később még szegényebb házba kellett költözniük.

A Szent György-kultusz története

A Szent György-kultusz története

Bár sokáig kizárólag Oroszlánszívű Richárdnak tulajdonították a sárkányölő Szent György iránti vallásos tisztelet megalapozását, a későbbi kutatások bebizonyították, hogy a Szentföldet is megjárt angol uralkodónak nem sok köze volt a kultusz elterjedéséhez Angliában. Széles körben elfogadottá vált mára már az a szemlélet, hogy a sárkányölő szent legendájának népszerűsítésére III. Edward (1312-1377) angol király uralkodása idején került sor a szigetországban. Amikor a király 1348-ban megalapította a Térdszalagrendet, nem mást, mint Szent Györgyöt választotta az angol királyság legmagasabb érdemrende patrónusául, szülőhelyét, a Windsori kastélyt pedig az átadás spirituális központjának, ráadásul az ottani kápolnát is az ő tiszteletére avatta fel. Három évvel később írt levelében Szent Györgyöt már Krisztus legyőzhetetlen bajnokának nevezi.

A szentek élete

A szentek élete

A szentek keresztény tisztelete már a második században megkezdődött a vértanúk sírjánál. Akkoriban a pogány római család -- halottai (földi) születésnapján -- össze szokott jönni halotti torra a sírnál. A keresztény közösség ehhez hasonlóan összegyűlt a vértanúk sírjánál égi születésük napján, de nem halotti tort ültek, hanem eucharisztikus lakomával, szentmisével emlékeztek meg róluk. E megemlékezés évszázadokon át a vértanúság helyéhez, illetve az ottani közösséghez fűződött. A legrégibb római naptár, az úgynevezett Chronograph szinte kizárólagosan csak Róma város vértanúinak nevét tartalmazza. A tisztelet helyhez kötöttsége oly mértékű volt, hogy a Boldogságos Szűz Márián, Szent Péteren és Pálon kívül még az apostolok sem szerepeltek benne.

Alamizsnás Szent János

Alamizsnás Szent János

Alamizsnás Szent János alexandriai pátriárka, midőn egy éjszaka imádságba merült, meglátott maga mellett egy szépséges leányt, fején olajág koszorúval. Nagyon meglepődött, és megkérdezte tőle, hogy kicsoda. A leány így válaszolt: Én vagyok a könyörületesség, én hoztam le Isten Fiát a mennyből. Fogadj el mátkádul, nem bánod meg! Szent János megértette, hogy az olajág a könyörületességet jelképezi, és attól a naptól fogva oly könyörületes volt, hogy elnevezték Eleemonnak, azaz Alamizsnásnak. A szegényeket mindig urainak szólította; innen a szokás, hogy a keresztes vitézek mind a mai napig uraiknak nevezik a szegényeket. Összehívta szolgáit, s azt mondta nekik: Járjátok végig a várost, és mind egy szálig írjátok össze uraimat! Mivel nem értették, megmagyarázta: Akiket ti nyomorultaknak és koldusoknak hívtok, én uraimnak és segítőimnek hirdetem, ők ugyanis valóban tudnak segíteni, és képesek a mennyországot nekünk adni.

Angyalok és szent szobrok

Angyalok és szent szobrok

Angyalok és szent szobrokat ajánlunk templom, kertek magánkertek, oltárok, sírkertek részére. Társaságunk műkőből készült vázák, szökőkutak, lámpák, szobrok, figurák, kerti dísztárgyak forgalmazásával foglalkozik. Ezen termékek közép európai importőrei vagyunk. Termékeink minőségi márványpor kőből készülnek, teljes mértékben fagyállóak.Termékeinket kerthelyiségek zöldfelületek kialakításához, magánszemélyeknek, kerttulajdonosoknak környezetük szebbé tételéhez ajánljuk. Különlegesen szép szent szobrok, angyalok egyedi termékek oldalunkon.

Assisi Szent Ferenc

Assisi Szent Ferenc

Gazdag kereskedőcsalád tagja. Éli a gazdag ifjak megszokott életét. A háborúból sebesülten tér haza, szakít addigi életével, életmódjával, s megalapítja a ferences rendet (minorita rend = kis testvérek rendje); később a klarissák rendjét, majd a ferencesek harmadik rendjét (világi rend). Halála után két évvel (1228-ban) szentté avatják. A róla szóló legendák és történetek gyűjteménye a Fioretti (=kis virágok).

Az Egyház egyik legkedveltebb szentje: Páduai Szent Antal

Az Egyház egyik legkedveltebb szentje: Páduai Szent Antal

A katolikus országokban alig van olyan templom, ahol ne találnánk meg szobrát vagy képét: fiatal ferences szerzetesként ábrázolják, kezében liliom, kereszt, karján a Kisdeddel. Ez utóbbi arra a XIV. században elterjedt legendára vezethető vissza, amely szerint Szent Antalnak a Szentírás tanulmányozása közben megjelent a gyermek Jézus.

Az utolsó szentté avatott remete: Paolai Ferenc

Az utolsó szentté avatott remete: Paolai Ferenc

Kortársa volt Savonarola, Pico della Mirandola, Michelangelo, Rotterdami Erasmus, Dürer, Morus Szent Tamás. Képét a XVII. században sevillai festő: Bartolomé Esteban Murillo festette meg. Ez az érzékeny művész, aki annyira ismerte a spanyol kolostorok világát, a spiritualitást. Szíve igazán a csodák, a víziók felé vonzotta. Elég csak a mi Szépművészeti Múzeumunkban őrzött Madonna-képét megcsodálni: az Anyát a Gyermekkel, aki kenyeret osztogat. Égi látomás ez a kép is, amint a Szeplőtelen Fogantatást ábrázoló ezüstsarlós-holdtól világló vászon. 'Forró elragadtatás, mély átérzés' jellemzi műveit, égi és földi misztikus találkozásában fények és sejtelmes párák gomolygása.

Hirdetés
Borromeo Szent Károly

Borromeo Szent Károly

Gazdag család gyermekeként született 1538. október 2-án Aronában. Családja bensőséges vallásos életre tanította, de a kor rút szokása szerint már 7 éves korára a család az Arona-i bencés apátság javadalmasságát szerezte meg neki, 23-éves korában pedig nagybátyja, IV.Piusz pápa bíborossá tette. Fényűző, de okosan mértéktartó életet élt. Családi kapcsolatai igen szerteágazóak voltak kora politikusai, főpapjai és bankárai közt. Károly később ezeket a kapcsolatokat jelentősen ki is használta a vallási megújulás támogatására.

Erdélyi szentek és szentek Erdélyben

Erdélyi szentek és szentek Erdélyben

A honfoglalás után Gyula és Bulcsú erdélyi vezérek Bizáncban keresztelkedtek meg, ami vazallus kapcsolatot jelentett. A szövetségi fejedelem (Székesfehérvár - Alba Regia) után az erdélyi Gyula következett rangban (Gyulafehérvár - Apulum, Alba Iulia, Weissenburg stb.), aki Konstantinápolyban kersztelkedett meg és magával hozta Gyulafehérvárra a magyarok első püspökét - ne feledjük, az 1054-es egyházszakadás előtt vagyunk! -, aki 950 körül Gyulafehérváron székelt a gyulák árnyékában és a turkok = magyarok püspöke címét hordozta.

Film Assisi Szent Ferencről

Film Assisi Szent Ferencről

A nagyszabású film Assisi Szent Ferenc misztikus életét dolgozza fel. A XIII. századi Itália zűrzavara és vadsága közepette Francesco, egy vagyonos kereskedő dekadens fia, aki egy megdöbbentő látomást átélve feladja addigi kicsapongó életmódját és a lelki tisztaság mindent felemésztő keresésére indul. A szegényeket önfeláldozóan szolgálva számos gazdag barátját megnyeri szerzetesrendje számára. Élete a buzgó odaadás és önfeláldozás kimagasló példája.

Gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén

Gyermekek megáldása Szent Antal ünnepén

Elsősorban a ferences templomokban, de mára már sok más helyen is, ahol különleges tisztelete van Páduai Szent Antalnak, szokás a szent emléknapján a virág (liliom) szentelés és a gyermekek megáldása. Rahón és környékén ezt a szertartást egybekötöttük a tanévvégi hálaadással, megköszönve ezt a tanévet,

Hatszáz éve született Szent Johanna

Hatszáz éve született Szent Johanna

Szent Johanna kora meghatározó személyiségei közé tartozik; laikusként, de szüzességi fogadalmat téve sokat tett az egyházért és népéért. Félelem nélkül hirdette az evangéliumot az egyház válságos időszakában mondta XVI. Benedek 2011 januárjában. Jeanne d'Arc egyszerű családban született, komoly vallási neveltetésben részesült; és már fiatalon megnyilvánult a szegények és szenvedők iránti jószívűsége, szeretete, együttérzése. A fiatal lány Szent Mihály arkangyal közbenjárására hallotta meg az Úr hívását keresztény életének elmélyítésére és a francia nép felszabadítására.

Irgalmas (Alamizsnás) Szent János

Irgalmas (Alamizsnás) Szent János

Szentünk Ciprus szigetén, Amathunt városában született. Szülei jómódúak voltak, gyermekkorában istenfélő nevelést kapott. Szülei akaratából házasságra lépett, gyermekei is születtek, Isten azonban más életútra akarta vezetni. Gyermekei, majd felesége is meghaltak. További életét az imádságnak és a felebaráti szeretet tetteinek szentelte. Híre messzire elterjedt, s amikor az alexandriai pátriárka meghalt, Herakliosz császár őt szemelte ki utódának. János, bár nem kívánta a főpapságot, meghajolt Isten akarata előtt. Miután egy tévtanítástól megtisztította nyáját, minden erejével hozzáfogott, hogy a felebaráti szeretet gyakorlásával tegye kedvessé életét Isten előtt. Összeíratta a város szegényeit, s igyekezett gondoskodni ellátásukról. Észrevette, hogy beosztottjai nem mindenkit engednek be hozzá, ezért minden szerdán és pénteken kiült temploma elé, és mindenkinek rendelkezésére állt. Úgy gondolta, hogy mivel ő is bármikor fordulhat kéréseivel Istenhez, így kell tennie. Amelyik napon senki sem jött hozzá, könnyek között bánkódott, hogy ez bűnei miatt van.

Keresztelő szent János születése

Keresztelő szent János születése

Amikor egy szentet ünneplünk, a halála napjáról szoktunk megemlékezni. Ugyanis a halál napja, az illető szent megdicsőülésének az ünnepe, a mennyországi örök élet kezdete. Keresztelő Jánossal kivételt tesz az Egyház. Az ő nagyságát az is kiemeli, hogy nem csak a vértanúsága napját, hanem a születését is megünnepeljük. A szentek életéről könyveket szoktak írni, történeteket, legendákat mesélnek el. Keresztelő Jánosról a Könyvek Könyve, a Szentírás emlékezik meg, és az Úr Jézus előfutáraként mutatja be. Legfőbb jellemvonásaként ezt emelhetjük ki, hogy életének minden mozzanata az Úr Jézusra mutat. Keresztelő János születésének hírére összegyűltek a rokonok, szomszédok. Az ő ünnepén hasonlóképpen gyűlünk össze mi is s szentmisére, hogy tanuljunk tőle.

Ki volt Jeanne d'Arc (Szent Johanna)?

Ki volt Jeanne d'Arc (Szent Johanna)?

Szent Johanna, egy 1412 -ben született francia parasztlány volt, aki a franciák és angolok közt 1337 és 1453 közt zajló százéves háború idején vezette a francia nép felszabadító harcát. A nép hitt benne és követte, mert a fiatal lány meggyőzte őket arról, hogy Isten felkérte őt a francia sereg vezetésére. A középkori emberek szinte feltétel nélküli vallásossága, Istenben vetett 'vak hite' a mai ember számára szinte elképzelhetetlen módon ösztökélték arra a katonák ezreit, hogy kövessenek egy alig 18 éves parasztlányt. Jeanne Domrémyben látta meg a napvilágot. Jeanne elmondása szerint 12 éves korában, 1424-ben részesült először azokban a rendkívüli látomásokban, melyek egész életét végigkísérték, ellátták természetfölötti tanácsokkal, külső és belső harcaiban buzdításokkal. A látomásában egyedül volt egy mezőn és hangokat halott, sírt, de amit látott az csodálatos volt. Úgy vélte Szent Mihály, Alexandriai Szent Katalin és Antiokheiai Szent Margit szólították meg és kérték arra, hogy űzze ki az angolokat és vezesse a Dauphint Reimsbe megkoronázni.

Tuti menü