Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szentek és legendák linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Szentek és legendák képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: szent.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 80 db
A Ferenc-legenda

A Ferenc-legenda

A 14. századi magyar nyelvű irodalom másik szerencsésen fennmaradt hírnökét, Assisi Szent Ferenc legendáját, 1370 körül fordíthatták magyarra. Szövegét egy 70 évvel későbbi másolat, az 1440 körül írt Jókai-kódex (OSzK), a legrégibb teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg. A magyar Ferenc-legendában is a laikus vallásos mozgalmak termékét láthatjuk - a mű eredete és tartalma egyaránt erről tanúskodik.

A görög föld védőszentjei

A görög föld védőszentjei

Egy alkalommal, amikor busszal tartottam hazafelé Görögországból, szóba elegyedtem egyik útitársammal. Április vége felé járt, nem sokkal Szent György napja után, és az illető elmesélte, hogyan is festett a Szent tiszteletére tartott ünnepség a kisvárosban, ahol lakott. Leírta a liturgiát, az azt követő körmenetet és a vigalmakat, majd azt kérdezte: Tulajdonképpen miért is van ez az egész felhajtás? Rengeteg fáradtság, idő- és pénzpocsékolás egy ilyen rendezvény; nem volna-e értelmesebb dolog szerényebb ünnepet ülni, kisebb felfordulással? Mire jó ez a egész? Sokáig tanakodtam azon, hogyan lehetne megmagyarázni, érthetővé tenni a számára, miért nélkülözhetetlenek az efféle ünnepek a görögök, az ortodox keresztények szemében. Végül azt mondtam neki: Nem tudom ugyan minden kétséget kizáróan bizonyítani a szentek kultuszának fontosságát, de hallgasson csak ide. Próbáljuk meg elképzelni Görögországot nélkülük. Először is eltűnnek a templomok a falvak közepéről, a kikötőkből és a városok tereiről; az út menti vas- és üvegkalitkák, ahol a szentek ikonjai előtt mécses ég; eltűnnek a kis fehér kápolnák hegyormokról, melyek Illés prófétának vannak szentelve.

A Gyermek Jézusról nevezett (lisieux-i) Szent Teréz

A Gyermek Jézusról nevezett (lisieux-i) Szent Teréz

1873. január másodikán Alenconban (Franciaország-Normandia) született. 15 évesen lépett a Lisieux-i kármelita zárdába. 1890-ben tett fogadalmat. Alázatos, evangéliumi egyszerűségű és Istenben bízó szerzetes volt. Szavával és példájával ezekre az erényekre tanította az újoncokat is. A lelkek üdvéért és az Egyház terjedéséért ajánlva fel életét 1897. szeptember 30-án halt meg. XI. Piusz pápa 1923-ban boldoggá, 1925-ben pedig szentté avatta, majd ugyanazon év december 14-én a missziók védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa pedig 1997. október 19-én egyháztanító címmel tisztelte meg. Október 1-én van az ünnepe.

A lourdes-i látnok: Soubirous Szent Bernadett

A lourdes-i látnok: Soubirous Szent Bernadett

Szülei François Soubirous és Louise Castérot. Bernadett első gyermekként 1844. január 7-én, egy vasárnapi napon született. A községi anyakönyvbe Bernarde-Marie néven jegyzik be. Őt még hat másik gyermek fogja követni, akik közül három már kisgyermek korban meghal. Bernadett maga soha nem volt teljesen egészséges, asztmában szenvedett. Mindig szoros kapcsolat fűzte otthonához, szüleihez és testvéreihez. Boly malmában laktak, később még szegényebb házba kellett költözniük.

A Szent György-kultusz története

A Szent György-kultusz története

Bár sokáig kizárólag Oroszlánszívű Richárdnak tulajdonították a sárkányölő Szent György iránti vallásos tisztelet megalapozását, a későbbi kutatások bebizonyították, hogy a Szentföldet is megjárt angol uralkodónak nem sok köze volt a kultusz elterjedéséhez Angliában. Széles körben elfogadottá vált mára már az a szemlélet, hogy a sárkányölő szent legendájának népszerűsítésére III. Edward (1312-1377) angol király uralkodása idején került sor a szigetországban. Amikor a király 1348-ban megalapította a Térdszalagrendet, nem mást, mint Szent Györgyöt választotta az angol királyság legmagasabb érdemrende patrónusául, szülőhelyét, a Windsori kastélyt pedig az átadás spirituális központjának, ráadásul az ottani kápolnát is az ő tiszteletére avatta fel. Három évvel később írt levelében Szent Györgyöt már Krisztus legyőzhetetlen bajnokának nevezi.

A Szent Jobb és a Szent Korona

A Szent Jobb és a Szent Korona

István király szentté avatásakor 1083-ban az 1038.augusztusában eltemetett király holttestét a fehérvári Szűz Mária tiszteletére szentelt székesegyház középső hajójának közepén létesített sírjából felemelték (elevatio). A test fehér márványból faragott szarkofágban nyugodott, amelynek fedelét azonban három napon át semmi módon sem lehetett kimozdítani, majd amikor a somlyóhegyi apáca Szent László királynak elmondta a sikertelenség okát, hogy ti. addig nem nyithatják fel István király sírját (tumba), amíg a megkoronázott Salamont ki nem engedik a visegrádi börtönéből, könnyedén felemelték a hatalmas követ s lementek a koporsóig ( perventum est ad tumbam). Maga a sír színültig volt telve vízzel, benne mint olvasztott balzsamban a drága csontok. A rózsaszínű folyadékot kezdték kimerni a sírból, azért hogy megtalálják István király gyűrűjét. Ám azt nem találták meg, mivel egy Mercurius nevű fehérvári pap, Katapán prépost apja, a szent jobbal együtt eltulajdonította.

A szent Jobb története

A szent Jobb története

Szent István király halála után trónviszályos, zűrzavaros idők következtek. Ekkor a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a megszentségtelenítéstől, kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból, ahová 1038. augusztus 15-én temették el István királyt, és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték.

A Szent László herma

A Szent László herma

Szent László király 1095-ben halt meg. Testét a nagyváradi székesegyházban temették el. III. Celestin pápa 1192-ben szentté avatta. Ekkor felbontották sírját és testét díszes sírba helyezték át. A koponyát azonban külön választották és mellszobor alakú tartóba helyezték, majd a sír fölé tették. Ez az ereklye nemcsak a vallásos tiszteletnek volt tárgya, hanem az igazságszolgáltatásban is szerepe volt, rátették kezüket a vallomástevők, és ott volt a nemzet életének minden jelentős eseményénél, így a csaták mezején is.

A szentek élete

A szentek élete

A szentek keresztény tisztelete már a második században megkezdődött a vértanúk sírjánál. Akkoriban a pogány római család -- halottai (földi) születésnapján -- össze szokott jönni halotti torra a sírnál. A keresztény közösség ehhez hasonlóan összegyűlt a vértanúk sírjánál égi születésük napján, de nem halotti tort ültek, hanem eucharisztikus lakomával, szentmisével emlékeztek meg róluk. E megemlékezés évszázadokon át a vértanúság helyéhez, illetve az ottani közösséghez fűződött. A legrégibb római naptár, az úgynevezett Chronograph szinte kizárólagosan csak Róma város vértanúinak nevét tartalmazza. A tisztelet helyhez kötöttsége oly mértékű volt, hogy a Boldogságos Szűz Márián, Szent Péteren és Pálon kívül még az apostolok sem szerepeltek benne.

Hirdetés
A világ leghíresebb csodái

A világ leghíresebb csodái

Címoldal / Ezotéria / A világ leghíresebb csodái A világ leghíresebb csodái Néhány jelenés, csoda történetét már hallottuk. A vért könnyező Madonna például a mai napig megfejthetelen titok. Most összegyűjtöttük a világ leghíresebb csodáit. Szerző: Galla ÁgnesForrás: Elixír Magazin2007.12.24.105hirdetésA mai napig hívők ezrei érkeznek Lourdes-ba, Fátimába, az olasz Pietrelcinába, ahol Pio atya született, Padovába, Szent Antal koporsójához, mert hisznek abban, hogy ha ott kérnek valamit, az teljesül. Mindenki csodát akar látni, hiszen csak akkor hisz a szemének. Pedig minden lehet szemfényvesztés, érzéki csalódás. Vannak csodák, amelyekről kiderül, hogy csak álcsodák, mint például a bűvészek mutatványai, a jövendőmondás, a bűbájosság.

Alamizsnás Szent János

Alamizsnás Szent János

Alamizsnás Szent János alexandriai pátriárka, midőn egy éjszaka imádságba merült, meglátott maga mellett egy szépséges leányt, fején olajág koszorúval. Nagyon meglepődött, és megkérdezte tőle, hogy kicsoda. A leány így válaszolt: Én vagyok a könyörületesség, én hoztam le Isten Fiát a mennyből. Fogadj el mátkádul, nem bánod meg! Szent János megértette, hogy az olajág a könyörületességet jelképezi, és attól a naptól fogva oly könyörületes volt, hogy elnevezték Eleemonnak, azaz Alamizsnásnak. A szegényeket mindig urainak szólította; innen a szokás, hogy a keresztes vitézek mind a mai napig uraiknak nevezik a szegényeket. Összehívta szolgáit, s azt mondta nekik: Járjátok végig a várost, és mind egy szálig írjátok össze uraimat! Mivel nem értették, megmagyarázta: Akiket ti nyomorultaknak és koldusoknak hívtok, én uraimnak és segítőimnek hirdetem, ők ugyanis valóban tudnak segíteni, és képesek a mennyországot nekünk adni.

Angyalok és szent szobrok

Angyalok és szent szobrok

Angyalok és szent szobrokat ajánlunk templom, kertek magánkertek, oltárok, sírkertek részére. Társaságunk műkőből készült vázák, szökőkutak, lámpák, szobrok, figurák, kerti dísztárgyak forgalmazásával foglalkozik. Ezen termékek közép európai importőrei vagyunk. Termékeink minőségi márványpor kőből készülnek, teljes mértékben fagyállóak.Termékeinket kerthelyiségek zöldfelületek kialakításához, magánszemélyeknek, kerttulajdonosoknak környezetük szebbé tételéhez ajánljuk. Különlegesen szép szent szobrok, angyalok egyedi termékek oldalunkon.

Árpád-házi Margit ünnepe  70 éve avatták szentté

Árpád-házi Margit ünnepe 70 éve avatták szentté

Édesapja a második honalapítóként tisztelt IV. Béla magyar király, édesanyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő. Boldog házasságukban tíz gyermek született. Közülük Margiton kívül kettőt emeltek oltárra, Szent Kingát és Boldog Jolánt. 1241 tavaszán a tatárok Magyarországra törtek, április 11-én a Muhi-pusztán döntő vereséget mértek a magyarokra, Mária királyné áldott állapotban menekült a királyi család tagjaival. A hagyomány szerint akkor a szülők fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Istennek ajánlják.

Árpádházi szentekről

Árpádházi szentekről

Egy nagy magyar művész örök időkre szóló alkotása ez. Hagyaték, amit unokáink, dédunokáink és eljövendő nemzedékek büszkén mutogathatnak majd más nemzetbeli barátaiknak. (A lapok visszáján angol szöveg található azok számára, akik nem értik a magyar szó szépséges zöngését.) Ma mindez megvásárolható negyven rongyos dollárért. Félévszázad se telik belé s ezeket a számozott, aláírt példányokat négyezer dollárért árverezik majd a műcsarnokokban. Petry Béla nagyot alkotott ezzel az albummal.

Assisi Szent Ferenc

Assisi Szent Ferenc

Gazdag kereskedőcsalád tagja. Éli a gazdag ifjak megszokott életét. A háborúból sebesülten tér haza, szakít addigi életével, életmódjával, s megalapítja a ferences rendet (minorita rend = kis testvérek rendje); később a klarissák rendjét, majd a ferencesek harmadik rendjét (világi rend). Halála után két évvel (1228-ban) szentté avatják. A róla szóló legendák és történetek gyűjteménye a Fioretti (=kis virágok).

Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája

Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája

A rend kezdetén, amikor tudniillik Szent Ferenchez kezdtek csatlakozni a testvérek, Rivo Tortóban[1] tartózkodott velük. Egyik éjszaka éjfél körül, míg mindenki aludt a saját helyén, valaki felkiáltott: 'Meghalok! Meghalok!' A testvérek csodálkozva és megrettenve valamennyien fölriadtak. Szent Ferenc tüstént fölkelt és így szólt: 'Keljetek föl, testvérek, és gyújtsatok gyertyát!' Miután meggyújtották, Szent Ferenc megkérdezte: 'Ki mondta azt, hogy meghalok?' Az illető testvér pedig válaszolt: 'Én.' Szent Ferenc azt mondta neki: 'Mi baj van, testvér? Hogyhogy meghalsz?' Erre az: 'Meghalok, mert olyan éhes vagyok.' Szent Ferenc ekkor, mint szeretettel és gyöngéd tapintattal eltelt ember, tüstént megteríttette az asztalt, és hogy a testvér ne szégyenkezzék egyedül étkezni, valamennyien együtt ettek vele. Mert ez a testvér meg a többiek is csak nem régen tértek az Úrhoz, és módfelett sanyargatták testüket.

Az Egyház egyik legkedveltebb szentje: Páduai Szent Antal

Az Egyház egyik legkedveltebb szentje: Páduai Szent Antal

A katolikus országokban alig van olyan templom, ahol ne találnánk meg szobrát vagy képét: fiatal ferences szerzetesként ábrázolják, kezében liliom, kereszt, karján a Kisdeddel. Ez utóbbi arra a XIV. században elterjedt legendára vezethető vissza, amely szerint Szent Antalnak a Szentírás tanulmányozása közben megjelent a gyermek Jézus.

Tuti menü