Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szentek legendái képes leírás - Szentek és legendák.tlap.hu
részletek »

Szentek legendái - Szentek és legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szent.tlap.hu » Szentek legendái
Keresés
Találatok száma - 12 db
A Ferenc-legenda

A Ferenc-legenda

A 14. századi magyar nyelvű irodalom másik szerencsésen fennmaradt hírnökét, Assisi Szent Ferenc legendáját, 1370 körül fordíthatták magyarra. Szövegét egy 70 évvel későbbi másolat, az 1440 körül írt Jókai-kódex (OSzK), a legrégibb teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg. A magyar Ferenc-legendában is a laikus vallásos mozgalmak termékét láthatjuk - a mű eredete és tartalma egyaránt erről tanúskodik.

A világ leghíresebb csodái

A világ leghíresebb csodái

Címoldal / Ezotéria / A világ leghíresebb csodái A világ leghíresebb csodái Néhány jelenés, csoda történetét már hallottuk. A vért könnyező Madonna például a mai napig megfejthetelen titok. Most összegyűjtöttük a világ leghíresebb csodáit. Szerző: Galla ÁgnesForrás: Elixír Magazin2007.12.24.105hirdetésA mai napig hívők ezrei érkeznek Lourdes-ba, Fátimába, az olasz Pietrelcinába, ahol Pio atya született, Padovába, Szent Antal koporsójához, mert hisznek abban, hogy ha ott kérnek valamit, az teljesül. Mindenki csodát akar látni, hiszen csak akkor hisz a szemének. Pedig minden lehet szemfényvesztés, érzéki csalódás. Vannak csodák, amelyekről kiderül, hogy csak álcsodák, mint például a bűvészek mutatványai, a jövendőmondás, a bűbájosság.

Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája

Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája

A rend kezdetén, amikor tudniillik Szent Ferenchez kezdtek csatlakozni a testvérek, Rivo Tortóban[1] tartózkodott velük. Egyik éjszaka éjfél körül, míg mindenki aludt a saját helyén, valaki felkiáltott: 'Meghalok! Meghalok!' A testvérek csodálkozva és megrettenve valamennyien fölriadtak. Szent Ferenc tüstént fölkelt és így szólt: 'Keljetek föl, testvérek, és gyújtsatok gyertyát!' Miután meggyújtották, Szent Ferenc megkérdezte: 'Ki mondta azt, hogy meghalok?' Az illető testvér pedig válaszolt: 'Én.' Szent Ferenc azt mondta neki: 'Mi baj van, testvér? Hogyhogy meghalsz?' Erre az: 'Meghalok, mert olyan éhes vagyok.' Szent Ferenc ekkor, mint szeretettel és gyöngéd tapintattal eltelt ember, tüstént megteríttette az asztalt, és hogy a testvér ne szégyenkezzék egyedül étkezni, valamennyien együtt ettek vele. Mert ez a testvér meg a többiek is csak nem régen tértek az Úrhoz, és módfelett sanyargatták testüket.

Mondák és legendák Szent László királyról

Mondák és legendák Szent László királyról

Szent László királyunk (1077-1095), Béla király középső fia, édesapjuk halála után hercegi rangban egy ideig békében élt Salamon királlyal. Ebben az időben történt, hogy a pogány kunok áttörték a gyepüket, és a Meszesi-kapu felső részénél az országba törtek, s kegyetlenül végigprédálták az egész vidéket.. Kirabolták a Nyírséget, elmentek egészen Bihar városáig. Rengeteg férfit, asszonyt és állatot vittek magukkal. Ellenállás nélkül keltek át a Lapos patakon, a Szamos folyón, majd a zsákmánnyal elvonultak. De Salamon király, Géza és László herceg is összeszedték seregüket, és a kunok után indultak Gyorsan átkeltek a Meszesi-kapun, mielőtt még a kunok a hegyeket elérték volna. Doboka városában csaknem egy hétig várták a pogányok érkezését. Egy Francsik nevű kém jelentette a kun sereg közeledtét.

Szent Antal-szobor

Szent Antal-szobor

Árki Józsefet és feleségét, Rozáliát szörnyű bánat gyötörte. A háborúból nem tért haza gyermekük. Fájdalmukban Szent Antalhoz imádkoztak segítségért. Fogadalmat tettek, ha gyermekük visszatér, szobrot állítanak a szentnek. 1926-ban megtörtént a csoda! Elveszett fiúk kopogtatott az ajtón, aki 5 év hadifogság után tért haza. A szülők ígéretükhöz híven még abban az évben felállíttatták a fogadalmi szobrot.

Szent Gellért püspök nagy legendája

Szent Gellért püspök nagy legendája

Gellért velencei nemzetségéből, Velence városában, patrícius család palotájában született. Atyjának, mivel többi polgártársai kedvelték, és a város minden lakosa szerette, messze vidékekre elterjedt a jó híre. Feleséget pedig ugyanabból a városból vett: egy szüleitől istenfélelemre édesgetett, erkölcseivel ékeskedő, alamizsnáival és jó cselekedeteivel a többi nő fölé emelkedő lányt. Ez mindennap vagy maga, vagy más kisasszonyok útján az egyháznak gyertyákat vagy lámpásokat és más ajándékokat osztogatott. Atyja pedig, mivel gazdag ember volt, meg-meghívta a papokat, klerikusokat, barátait, szomszédjait és asztalánál fényesen megvendégelte őket.

Szent Imre herceg legendája

Szent Imre herceg legendája

A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből, mint a cédrus a Libanonról, Szent Istvántól, Magyarország első királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve ragyogóan tündökölt. Gyermekkorában gondos felügyelettel nevelték és először a grammatika egész tudománya itatta át. Szent István király aztán, akit az atyai szeretet lángja serkentett, fiának, Szent Imrének erkölcstanító könyvet szerkesztett. Ebben ∓tilde;szintén, barátian figyelmeztette és bensőséges szavakkal szólt hozzá.

Szent László király legendája

Szent László király legendája

Boldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes nemzetségéből. Kétségtelen édesatyja a nevezetes első Béla, a hírneves András király öccseura; alkotóereje szorgalmából azon években, midőn uralkodott, az állam, sőt az egész Pannónia annyira rendezetten s meggyarapodva virágzott, hogy boldog István király ideje óta törvények, szabadság és bőség tekintetében soha még ily csodálatosan nem csillogott. Minden korábbi állapotánál gazdagabban Magyarország azidétt kezdte szabadságának fejét a bőség telt szaruival az egekig emelni, s gazdagságában, rangban és dicsőségben szinte valamennyi vidéket legyőzni. Magnus, a dicsőséges király volt az ő vértestvére: ezt Gézának nevezte népe; vallásos és katolikus férfiú teljességre, kit tisztes erkölcsei és jeles cselekedetei olyannyira ékesítették, hogy ha közte és Salamon király között nem keletkezett volna testvérviszály, a szentség érdemével és dicsőségével kitüntetve már régóta nyilvánvalóan fényeskedne.

Szent László legendák

Szent László legendák

Szent László pénze A kunok éppen Kolozsvárott támadtak, a magyarokazonban megfutamították az ellenséget. menekült a sok tar fejű kun, ki merre látott. A magyar vitézek meg utánuk, irtották a pogányokat. A kunok vezére cselt eszelt ki ekkor. Kibontotta az iszákját és a rabolt kincsekből marékszámra szórta az aranypénzt az őt üldöző magyarok elé. Ezt látva a többi kun is követte a vezért. Nem voltak restek a magyar vitézek, leugrottak a lóról és marékszámra szedték a kincseket. Senki sem törődött ekkor már a pogányok üldözésével. László király hiába bíztatta fiait a további harcra. A csengő arany szebben beszélt, nem hallgattak azok a királyi szóra. Szent László ekkor megint az Úrhoz fordult: - Uram, te segíts meg, hiszen éretted harcoltam! És íme, csoda történt ekkor. A monda szerint minden aranypénz kaviccsá változott. E vidéken e különös köveket a nép Szent László pénzének nevez.

Hirdetés
Szent Patrik az írek védőszentje

Szent Patrik az írek védőszentje

Írország már a korai középkor óta mint a 'szentek szigete' ismert, mégis Patrik az egyetlen szent, aki az egész Egyház egyetemes kalendáriumában Írországot képviseli, és ő sem született ír. Szent Patrik életének és tevékenységének képét megrajzolni ma nehezebb, mint bármikor. Szerencsére önvallomásokat hagyott ránk írásaiban. Nem volt tudományosan képzett ember. Családja valószínűleg jómódú volt, hiszen ír tengeri rablók akkor fogták el és hurcolták el rabszolgaként a tizenhat éves fiút, amikor nyári szállásukon tartózkodott vidéken. Patrik később elhurcoltatását jogos büntetésnek tekintette azért, mert 'elfordult Istentől, parancsait nem tartotta meg'. Nagy hitének kellett lennie, mert idegen fogságban 'bűneire gondolt és teljes szívből megtért', s kérte Istent, hogy 'gyakoroljon kegyelmet ifjúságával és tudatlanságával.'

Toursi Szent Márton

Toursi Szent Márton

A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.

Valóban csodát művelt a szegények szentje

Valóban csodát művelt a szegények szentje

Olaszországban pár éve felmérést készítettek az ország legnépszerűbb szentjeiről. A legtöbben arra a Páduai Szent Antalra voksoltak, akit az olaszok egyszerűen csak így emlegetnek: Il Santo, azaz A Szent. Két város is verseng a szegények szentjeként is tisztelt, eredetileg Fernando névre kereszteltért. Lisszabon, ahol egy előkelő lovag fiaként megszületett, és Padova, ahol 1231. június 13-én meghalt. Pontosabban, nem is Páduában halt meg, hanem egy város melletti kistelepülésen. Igaz, születésének pontos időpontja sem ismert: noha a Raymund-féle legenda nyomán 1195-re datálják születését, a kutatók nem ennyire biztosak a dátumban, és a születés évét 1188 és 1195 közé teszik.

Tuti menü