Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szentté avatás képes leírás - Szentek és legendák.tlap.hu
részletek »

Szentté avatás - Szentek és legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szent.tlap.hu » Szentté avatás
Keresés
Találatok száma - 5 db
Boldoggá avatás, szentté avatás

Boldoggá avatás, szentté avatás

A szertartással a katolikus egyház olyan személyeket iktat a boldogok illetve a szentek közé, akik pl.a hitet védelmezve szenvedtek vértanuhalált. A vértanú vagy egy hitvalló nyilvános tiszteletét az Ősegyházban a püspök engedélyezte. A XI. század óta a boldoggá-és szentté avatást a pápának tartották fenn. II. János pápa 1983.január 25-én újraszabályozta a szentté avatás rendjét. Ennek első fokozata: a boldoggá avatás, vagyis 'Isten szolgáját' a pápa avatja boldoggá, felolvassák az erről szóló pápai brevét, pápai mise keretében. Ünnepét az Egyházban elrendeli.

Boldoggá és szentté avatások az Egyházban

Boldoggá és szentté avatások az Egyházban

- A halál utáni öt év elteltével akár egyetlen hívő is, vagy egy közösség - választott posztulátorán keresztül - kérheti a halál helye szerint illetékes főpásztort, aki konzultálva a környező egyházmegyék püspökeivel - ez nálunk a püspöki kar egészét jelenti - dönt arról, hogy megindítja-e a szentté avatási eljárást vagy sem. Az aktor (a kezdeményező) nevezi ki a posztulátort a főpásztor jóváhagyásával.

Mit jelent a boldoggá avatás?

Mit jelent a boldoggá avatás?

A szenttéavatást 1170-ben vonta pápai hatáskörbe III. Sándor pápa, az eljárás módozatát pedig VIII. Orbán pápa (1623-44) határozta meg. Ennek értelmében először a területileg illetékes püspök vizsgálta ki, hogy a jelölt valóban szent életet élt-e, történtek-e közbenjárására csodák, illetve nem részesült-e meg nem engedett tiszteletben. E vizsgálat lezárása után - ha az illető szent híre tartotta magát - tíz év múlva indították el a pápai felülvizsgálatot. Ha a jelölt halála után 50 évvel szentségének híre eleven volt még, s legalább két csoda történt általa, a pápa boldoggá avatta.

Sanctorum Mater  szentszéki sajtóbemutató a boldoggá avatásról

Sanctorum Mater szentszéki sajtóbemutató a boldoggá avatásról

Az eljárást csak akkor lehet elindítani, ha fennáll a hiteles életszentség híre. A dokumentum kifejti az aktor, vagyis a kezdeményező, a posztulátor (az előadó) és az illetékes püspök szerepét. A második rész leírja az ügy előzetes szakaszát, amely addig tart, amíg a Szentté avatási Kongregáció ki nem adja a Nulla Osta engedélyt. A harmadik rész az ügy lefolytatását tárgyalja, míg a negyedik rész azt mutatja be, hogy mit kell figyelembe venni az életszentséget bizonyító dokumentumok összegyűjtésénél, Az ötödik rész a szöveges tanúságtételekről szól, beleértve a hangrögzítő eszközök és számítógépek használatát is. A hatodik rész végül arra ad utasítást, hogy hogyan kell összeállítani az egyházmegyei szakaszt lezáró okmányokat. A boldoggá- és szentté avatási eljárás két szakaszból áll: az egyik a helyi, egyházmegyei, a másik pedig a római, azaz szentszéki szakasz, amelyet korábban apostoli jelzővel illettek. A mostani kiadvány kizárólag az egyházmegyei szakaszra vonatkozik - állapította meg ismertetőjében Saraiva Martins bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa.

Szentté avatás

Szentté avatás

A boldoggá avatás (beatificatio) és a szentté avatás (canonisatio) egyházjogi fogalmak a római katolikus egyházban: annak az ünnepélyes kijelentése, hogy az elhunytat Isten felvette a szentek, illetve boldogok seregébe, az elhunyt Isten színe látására jutott. A boldoggá avatás megelőzi a szentté avatást. A boldoggá avatottat az egyház már hivatalosan felveszi a szentek jegyzékébe, de a hívek a boldoggá avatott személy ereklyéit nem tehetik ki nyilvános tiszteletre, és templomot sem szentelhetnek a tiszteletére.

Tuti menü