Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Védőszentek képes leírás - Szentek és legendák.tlap.hu
részletek »

Védőszentek - Szentek és legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szent.tlap.hu » Védőszentek
Keresés
Találatok száma - 8 db
A görög föld védőszentjei

A görög föld védőszentjei

Egy alkalommal, amikor busszal tartottam hazafelé Görögországból, szóba elegyedtem egyik útitársammal. Április vége felé járt, nem sokkal Szent György napja után, és az illető elmesélte, hogyan is festett a Szent tiszteletére tartott ünnepség a kisvárosban, ahol lakott. Leírta a liturgiát, az azt követő körmenetet és a vigalmakat, majd azt kérdezte: Tulajdonképpen miért is van ez az egész felhajtás? Rengeteg fáradtság, idő- és pénzpocsékolás egy ilyen rendezvény; nem volna-e értelmesebb dolog szerényebb ünnepet ülni, kisebb felfordulással? Mire jó ez a egész? Sokáig tanakodtam azon, hogyan lehetne megmagyarázni, érthetővé tenni a számára, miért nélkülözhetetlenek az efféle ünnepek a görögök, az ortodox keresztények szemében. Végül azt mondtam neki: Nem tudom ugyan minden kétséget kizáróan bizonyítani a szentek kultuszának fontosságát, de hallgasson csak ide. Próbáljuk meg elképzelni Görögországot nélkülük. Először is eltűnnek a templomok a falvak közepéről, a kikötőkből és a városok tereiről; az út menti vas- és üvegkalitkák, ahol a szentek ikonjai előtt mécses ég; eltűnnek a kis fehér kápolnák hegyormokról, melyek Illés prófétának vannak szentelve.

Az informatika és az Internet védőszentje

Az informatika és az Internet védőszentje

Szent Izidor, mint védőszent Közel száz évvel a Római Birodalom bukása után, 560 körül az Ibériai félszigeten látta meg a napvilágot Szent Izidor egyháztanító és az utolsó nyugati egyházatya. Kortársai elsősorban remek szónoki képességeit és széleskörű műveltségét értékelték. Mai értelemben nem nevezhető őstehetségnek. Képességeit az ismereteket szintetizáló területen bontakoztatta ki. Legnagyobb érdeme az volt, hogy az ókor - hellén alapokon nyugvó - latin műveltségét átmentette a középkor számára. Ismereteinek tárházát számos keresztény tanító és teológus használta fel. Joggal nevezték a ,,középkor legnagyobb tanítómesterének'. Számos teológiai műve mellett írt világtörténetet, foglalkozott a gótok történetével és számos teológus életművével is.

Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink

Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink

A könyv a katolikus hívők hivatalos keresztnévtárának tekinthető. A szerző egész életét átfogó névgyűjtésének és - kutatásának az eredménye. Korrigálja az eddig hivatalosnak tekintett Ladó: Magyar utónévkönyvet, visszahoz sok ősi magyar nevet, és legfőbb erényeként minden névhez ajánl védőszentet (általában többet is). Ezáltal a katolikus szülők is választhatnak ősmagyar nevet gyermekeiknek. Minden egyes névcikk a név után nyelvészeti magyarázatot ad a név eredetéről és jelentéséről, felsorolja a rokon neveket és védőszente(eke)t, és a védőszent megnevezése után pár mondatos vagy szavas jellemzést nyújt róla, megkönnyítve a védőszent kiválasztását.

Pest-Budai védőszentek

Pest-Budai védőszentek

A 17-18. század fordulójától sűrű hullámokban sújtotta Pest-Buda lakóit a 'ragadó dögletesség', a rettegett pestis. A járványok ellen keveset használt a vesztegzár, 'a pestisre alkalmazott etzet' és a 'szagos tabák'; Isten büntetése ellen a bűnbánat és az engesztelő áldozat tűnt csak hathatós orvosságnak. A polgárok fogadalmi szobrokat, kápolnákat és képeket állítottak, amelyeknél sűrűn tartottak könyörgő vagy hálaadó ájtatosságokat.

Szent Flórián a tűzoltók védőszentje

Szent Flórián a tűzoltók védőszentje

Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől való rettegés keltette életre Flóriánnak, az 'Isten tűzoltójának alakját. A tűzoltók számára Flórián a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, embertársaik megsegítését. Cesiaban (a mai Felső-Ausztria területén) született a III. század második felében Diocletianus császár uralkodása idején lépett be légiósként a római hadseregbe, ahol tehetsége, bátorsága révén gyorsan haladt előre a katonai pályán, rövidesen a Caecia erőd parancsnoka lett. A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián - szinte kilátástalan helyzetből - megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát s hírét szájról szájra adva, megszületett a Flórián-legenda.

Szent Rókus zarándok

Szent Rókus zarándok

Szent Rókus az orvosok és kórházak védőszentje. Ifjú zarándokként, bottal a kezében, kenyeret hozó kutyával, lábán pestises keléssel, a vállán vörös kereszttel ábrázolják. Rozáliával és Sebestyénnel együtt ők a 'pestises szentek'. Ünnepe: augusztus 16. A Rókus név a Roch- (erős) kezdetű germán nevek önállósult német becézője, latinosan: Rochus. Szent Rókus Franciaországban, Montpellier-ben született 1345 körül, és 1376 táján Angerában (Lombárdia) halt meg. Rövid élete szinte folytonos zarándoklat, útonlét volt. Édesapja János, a város ura, édesanyja, Libera, fiukat már születése előtt Krisztus szolgálatára szánták. Mellkasának bal oldalán vörös, keresztalakú anyajegy látszott. A szülők csodálkoztak a dolgon és áldották érte az Urat. Már nagyobb gyermek volt, mikor édesapja meghalt. A végrendeletét szóban hagyta fiára: 'Először: miként tanultad, szüntelenül Jézus Krisztusnak szolgálj. Másodszor: ne feledkezz meg a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról. Harmadszor: rád bízom vagyonomat, hogy jó célra használd. Negyedszer: adj otthont a nyomorultaknak és a szegényeknek.' S ő, atyja végrendeletét szó szerint végrehajtotta. Ezután, már a ferences harmadrend tagjaként, elhagyta hazáját. Piacenzába érve látta, hogy a városban súlyos járvány tombol.

Szent Rókus, a pestisesek védőszentje

Szent Rókus, a pestisesek védőszentje

A középkori ember védőszentek segítségével próbálta felvenni a küzdelmet a pestissel szemben. Az egyik legnagyobb tisztelet Szent Rókust illette, aki állítólag 1327. augusztus 16-án halt meg. A 14. század folyamán szörnyű betegség ütötte fel fejét Európában - a pestis. Az embereken a rettegés lett úrrá, mert magatehetetlenül álltak a betegséggel szemben, és aki megkapta a pestis valamely fajtáját, annak minimális esélye volt a túlélésre. Az emberek találgatni kezdték, hogy mi lehet annak oka, hogy rájuk tört ez a szörnyű kórság. A bűzös levegő és a kutak mérgezettsége mellett sokan úgy vélték, hogy ez nem más, mint Isten büntetése. A pestist a társadalom közösségi büntetésének tartották, olyan bűneik következményének, mint a házasságtörés, blaszfémia, prostitúció, szerencsejáték.

Védőszentek listája

Védőszentek listája

A katolikus egyház a szentekben a Krisztus tanítását hősiesen követőket tiszteli, szentté avatásukkal engedélyez liturgikus tiszteletüket, imáiban pedig pártfogásukat kéri. A szentek ismerete hozzátartozik a katolikus egyház történelmének és lelkiségének megismeréséhez. A szentek sorsában az egyháztörténelem pozitív oldala jelenik meg. Életükben élő valósággá váltak az isten- és emberszeretet erényei, amelyek századok múltán is vonzók, s egészségesen formálják a társadalom életét.

Tuti menü