Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Vértanúk képes leírás - Szentek és legendák.tlap.hu
részletek »

Vértanúk - Szentek és legendák.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szent.tlap.hu » Vértanúk
Keresés
Találatok száma - 5 db
Róma első vértanúi

Róma első vértanúi

Róma városának vértanúi a város égését (64. július 17--23.) követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak. Nevüket nem ismerjük, valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai voltak. Valószínűleg az ő szenvedésükre utal Szent Péter, amikor első levelében ezt írja az Asia tartományában élő keresztényeknek: ,,Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul érnek titeket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulásának napján majd ujjongva örülhessetek''

Szent Balázs püspök és vértanú

Szent Balázs püspök és vértanú

Eredetileg orvoslással foglalkozott nevéhez sok csodás beteggyógyítás fűződik. Szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jóllehet tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki. Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius császár rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség nem tudott segíteni a remete püspökön, mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják.

Szent Marcellinusz és Szent Péter vértan

Szent Marcellinusz és Szent Péter vértan

A Diocletianus-féle üldözéskor (304) Rómában szenvedett vértanúságukról Szent Damazusz pápa tanúskodik. Kivégzésük történetét a hóhértól hallotta, és márványtáblába vésett költeményben örökítette meg az eseményt a pápa. Egy berekben fejezték le őket, de testüket átvitték a Via Labicanán lévő két babérfához. Sírjuk körül híres temető alakult ki, ahol a keresztény Nagy Konstantin császár bazilikát emelt tiszteletükre. Itt volt eltemetve Szent Heléna (Ilona) a császár édesanyja is.

Szent Sebestyén vértanú

Szent Sebestyén vértanú

A vértanúként tisztelt Sebestyén a középkor legnépszerűbb szentjei közé tartozik. Mint a tizennégy segítőszent egyikéhez, hozzá fordultak pestis és más járvány idején, hiszen a régiek a betegséget úgy élték meg, mint hegyes nyilakat a testben, ahogyan azt Sebestyénnek is el kellett szenvednie. A betegséget már a kereszténység előtt is nyilakkal szimbolizálták, pl. Apolló nyilai, de az Ószövetség szerint is a betegség nyilai gyötrik az embert: Mert belém fúródtak az Úr nyilai, és mérgük felissza lelkemet... (Jób6,4) Már a longobárdok idején az akkori pestisjárványban Szent Sebestyén közbennjárásáért folyamodtak a Legenda Aurea szerint: valaki azt az isteni kinyilatkoztatást kapta, hogy a járvány csak akkor szűnik meg, ha Páviában oltárt emelnek Szent Sebestyénnek. A Szent Péter bilincseiről elnevezett templomban meg is építették az oltárt. Mire azonnal abbamaradt a csapás. Rómából pedig idehozták Szent Sebestyén ereklyéit.

Vértanúk - hitvallók

Vértanúk - hitvallók

A vértanúk (latinul martyr) és a hitvallók (latinul confessor) a legősibb szentek, akiket az üldözés időszakában elszenvedett vértanú halálukért vagy a hit nyilvános, hősies megvallása miatt vállalt szenvedésükért dicsőít az Egyház. Jézus elsősorban róluk beszél a nyolcadik boldogságban, hiszen az igazságért vállalták az üldöztetést.

Tuti menü